Lidmaatschap

Kosten lidmaatschap:

Voor 2024  
Verenigingslidmaatschap voor zowel pony's als paarden €  205,00
Lidmaatschap KNHS (inclusief basiscontributie)     €    29,50
Totaal lidmaatschap, exclusief bijdrage huur binnenmanege en exclusief eventuele administratiekosten (zie onder) €  234,50
Administratiekosten (bij automatische incasso in één jaar termijn) €     0,00
Administratiekosten (bij automatische incasso in kwartaaltermijnen) per jaar €     3,00
Administratiekosten zonder automatische incasso per jaar €     6,00

Bijdrage huur binnenmanege (worden per jaar bepaald, zie onder), per discipline circa

€   68,00
   

De verenigingscontributie en KNHS-afdrachten worden per jaar betaald. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

Als je in de winter aan de binnenlessen mee wilt doen komt er voor het gebruik van de binnenmanege nog een bedrag bij. Dit wordt jaarlijks aangepast en vastgesteld. Vóór 1 september inventariseren we of je wel of geen gebruik wenst te maken van de binnenlessen. Degenen die zich opgeven voor de binnenlessen in de wintermaanden, ontvangen een factuur betreffende de kosten van het gebruik van de binnenmanege . De kosten voor het binnenrijden  dienen aan het begin van het winterseizoen te worden betaald. Hierbij geldt:  Wie zich opgeeft, betaalt altijd het gehele bedrag, ook al rijd je bijvoorbeeld maar twee keer mee.

Verder wordt de mogelijkheid tot een niet-lessend lidmaatschap geboden. Niet-lessende leden zijn volwaardig lid van de vereniging en kunnen daarmee deelnemen aan alle verenigingsactiviteiten en gebruikmaken van de faciliteiten van de vereniging, zoals het terrein en de buitenbak. Leden met een niet-lessend lidmaatschaap kunnen een KNHS startpas aanvragen en op die manier deelnemen aan wedstrijden. De contributie voor een niet-lessend lidmaatschap bedraagt  € 100,00, naast de kosten voor het lidmaatschap van de KNHS.   

Niet-rijdende leden betalen € 50,00 contributie per jaar aan de vereniging, naast de kosten van KNHS. Niet-rijdende leden ondersteunen daarmee de vereniging. Zij zijn lid van de vereniging, kunnen deelnemen aan verenigingsactiviteiten 'zonder rijden' en zijn als volwaardig lid welkom op de ledenvergaderingen. Zij mogen geen startkaart aanvragen. 

Zie ook www.knhs.nl  voor meer informatie over de lidmaatschapstarieven van de KNHS en bijvoorbeeld over de kosten en mogelijkheden van de verschillende startpassen. 

Meer informatie en/of lid worden: leden@develuwezoom.nl

Indien je besluit lid te willen worden van De Veluwezoom kun je het inschrijfformulier openen via onderstaande link en vervolgens printen en ingevuld en ondertekend (voor de ponyruiters mede door de wettelijke vertegenwoordiger) aan onze Ledenadministratie sturen.

Het adres hiervoor is: Floor Koers, Het Hungeling 2b 6961 DV Eerbeek

Voor meer informatie kun je natuurlijk ook eerst even bellen, telefoon 06 - 22 36 94 15.     

 Opzeggen lidmaatschap:   leden@develuwezoom.nl

Opzeggingen per 1 januari van het daarop volgende jaar dienen vóór 1 november van het lopende jaar schriftelijk plaats te vinden bij de ledenadministratie via het bovenstaande (mail)adres. Als dit te laat gebeurt, kan de vereniging je niet meer tijdig bij de KNHS afmelden en zijn de kosten voor het komende jaar verschuldigd.

Het omzetten van lidmaatschappen (bijvoorbeeld van een lessend lidmaatschap in een niet-lessend of niet-rijdend lidmaatschap) per 1 januari van het daarop volgende jaar, kan tot en met 31 december van het lopende jaar plaatsvinden, eveneens schriftelijk via bovenstaand (mail)adres.

 

Copyright © 2024 by de Veluwezoom   -   Created by